OKAMOTO PSG 64ID:

Location: JAPAN

Gửi yêu cầu báo giá (Request quotation)

Click below images for detail information
Click vào ảnh bên dưới để xem thông tin máy.

Year 1997
FANUC CONTROLL
Travel 400 X 600 mm