MITSUBISHI M-V5CN-LID:

Location: JAPAN

Gửi yêu cầu báo giá (Request quotation)

Click below images for detail information
Click vào ảnh bên dưới để xem thông tin máy.

Year 2001
Fanuc 18iM
Travel 500 x 1.000 mm
Spindle 8.000 rpm
18 Tools