FANUC 21MBID:

Gửi yêu cầu báo giá (Request quotation)

Click below images for detail information
Click vào ảnh bên dưới để xem thông tin máy.

they have some cards:

1. mother board : A16B-3200-0270

2. I/O card : A16B-2201-0910

3.axis  card: A20B-2902-0290

4. mem & spindle

a.analog : A20B-2901-0764

b.series : A20B-2901-0765

5.pmc card:

a.A20B-2900-0143

b.A20B-2901-0660

6.graphic card: A20B-2900-0310

7.MDS DRAM : A20B-2901-0940

8.LOADER CONTROL : A16B-2202-0880

9.other :

A20B-2202-0152

A20B-2901-0582

A20B-2902-0030